TRENUTNO NE IZVAJAMO

Je vadba za razvoj splošne motorike, kjer se otroci spoznajo z različnimi športnimi vsebinami.

– VADBA V VRTCIH

Vadba poteka v vrtcih Anice Černejeve (enota Mavrica in Luna) za otroke od tretjega do šestega leta. Otroci prihajajo na vadbo neposredno iz skupine v spremstvu naših učiteljev. Po končani vadbi starši prevzamete otroke v telovadnici vrtca.

Vadbena ura je sestavljena iz elementarnih in skupinskih iger, naravnih oblik gibanja, osnovnih elementov gimnastike, atletike, plesa, osnov z žogo ter obilo zabave. Otrokom poskušamo približati šport kot obliko gibanja in druženja. Naučijo se odgovornega in spoštljivega odnosa do športa ter vsega, kar je povezano z njim. Med vadbo razvijamo ravnotežje, koordinacijo, zavedanje v prostoru in preciznost v gibu.

– GIMNASTIČNA ABECEDA

Je vadba, kjer je poudarek na razvoju splošne motorike in osnovah gimnastike. Namenjena je otrokom od tretjega do sedmega leta starosti. Otroci spoznajo naravne oblike gibanja,osnove z žogo osnove gimnastike, osnove atletike, razne elementarne igre, ples,… Ure so sestavljene sistematično, vključujejo primerno ogrevanje in dobro skupinsko vzdušje. Otrokom poskušamo približati šport kot obliko gibanja in druženja. Naučijo se odgovornega in spoštljivega odnosa do športa ter vsega, kar je povezano z njim. Med vadbo razvijamo ravnotežje, koordinacijo, zavedanje v prostoru in preciznost v gibu.

– VADBA ZA MALČKE

Vadba za naše najmlajše športnike skupaj s starši.

Vadba je namenjena otrokom od drugega do tretjega leta starosti, ki v spremstvu staršev začenjajo s svojimi prvimi športnimi koraki. Vadbo vodi strokovno usposobljen učitelj/-ica, ki strokovno sestavi in predstavi uro. Starši otroke spodbujajo, usmerjajo, varujejo. Neposredno se med otrokom in staršem vzpostavlja medsebojno vez zaupanja in povezanosti. Vadba je sestavljena iz naravnih oblik gibanja, preprostih elementarnih iger, raznovrstnih poligonov ter posamezno tematsko obarvanih ur.